Halvor Ekeland

I disse GF-tider 

Halvor Ekeland
I disse GF-tider 

I disse GF-tider

Det er veldig lite man kan gjøre for at det skal bli mer lukrativt å være medlem, utenom å gjøre det mindre attraktivt å være ikke-medlem  Ane Magnussen, leder for samfunnet

Det er veldig lite man kan gjøre for at det skal bli mer lukrativt å være medlem, utenom å gjøre det mindre attraktivt å være ikke-medlem

Ane Magnussen, leder for samfunnet

I høst begynte det å koste inngangspenger for ikke-medlemmer av samfunnet å dra på arrangementer som tidligere har vært gratis for alle. Dette gjaldt blant annet intimkonsertene, noe som fikk medlemmer av noen av korene til å reagere. Dette ble hørt av samfunnsstyret, og betaling for ikke-medlemmer på intimkonserter forsvant. Spørsmålet nå er hvordan man havnet der i første omgang, og hvordan blir det i tiden fremover? 

Hvorfor ble prisene justert?  

Under GF høsten 2017 ble arbeidsplanen for 2018 lagt frem. Der var et av punktene som ble vedtatt at: «I løpet av 2018 vil samfunnsstyret se på måter å skape tydeligere fordeler for medlemmer sammenlignet med ikke-medlemmer på arrangement utenfor fest.» 

Daværende samfunnsstyre måtte følge dette, og resultatet ble at alle arrangement som stod på semesterprogrammet for samfunnet, som tidligere var gratis for alle, skulle koste penger for ikke-medlemmer. «Det er veldig lite man kan gjøre for at det skal bli mer lukrativt å være medlem, utenom å gjøre det mindre attraktivt å være ikke-medlem», sier Ane Magnussen, nåværende leder for samfunnet. «Man ønsker jo at flest mulig skal være medlem av samfunnet, og ønsker å bidra» fortsetter hun.  

Det ble i midlertidig ikke opplyst om at ikke-medlemmer måtte betale da korene ble spurt om de ville ha noe på semesterprogrammet. Etter et tips tok samfunnsstyret initiativ til å arrangere et møte med lederne i alle foreningene, der saken ble forklart og spørsmål besvart. Det ble også lagt frem forslag til retningslinjer til hva som kan stå på semesterprogrammet.  

Har du noe på hjertet om saken? si din mening her!

NGA, representert av Magnus Rød Hatletveit, kan se logikken i disse retningslinjene, men mener det vil bli umulig for dem å stå på semesterprogrammet hvis ikke-medlemmer må betale. «Vårt publikum er i stor grad familie, tidligere NGA-ere og venner av personer i koret uten annen tilknytning til NMBU. Disse har ingen grunn til å være medlemmer av samfunnet», sier Magnus.  

«Det at vi står på semesterprogrammet trekker vel mest aktive studenter, og ikke så mange ikke-medlemmer tror jeg», sier Erik Sand fra Rævne. De som er ikke-medlemmer, men som de ønsker på sine konserter er i hovedsak potensielle oppdragsgivere, og gamle kormedlemmer. «Det blir litt sånn eksklusivt av at konserter koster penger» sier Erik. Selv om det blir litt dumt at gamle kormedlemmer må betale for å komme å høre, mener han at intimkonsertene er en grei takk for at de får låne rom i løpet av året.  

NGA mener derimot at store foreninger som også bidrar på flere måter burde få noen ekstra goder. «Vi føler at vi bidrar som forening på andre måter som for eksempel gjennom oppmøte og forsang på stentorbodegaer og revyer. […] Intimkonsertene ønsker vi derimot at skal appellere til mer en bare studentlivet på Ås».  

Langtidsstrategi for studentsamfunnet. Ble vedtatt våren 2016 og satte overordnende mål som jobbes mot å oppnå innen 2025. 

Arbeidsprogram. Mål fra langtidsstrategien brytes ned på høst GF og presenteres som mål for det følgende året.  

Oversikt over langtidsstrategi og vedtekter fra tidligere GF finnes på samfunnets hjemmeside. 

 

GF.jpg

Hva skal stå på semesterprogrammet? 

I løpet av året skal det stå mye på semesterprogrammet. Målet er noe hver dag. Dette kommer også fra GF høsten 2017 der det ble vedtatt at: «I løpet av 2018 skal det tilstrebes at samfunnet har et aktivitetstilbud hver eneste dag i skolesemesteret. […]». 

Forslag til retningslinjer for å være med på semesterprogrammet:  

For å være med i semesterprogrammet må et av følgende vilkår være oppfylt: 

1. Studentsamfunnet er med å arrangerer (har kostnader eller frivillige knyttet til det) 

2. Det er en fordel for medlemmer / kostnad for ikke-medlem å delta på arrangementet. 

Ane forteller at de da i stor grad henvendte seg til lag og foreninger for å kunne fylle programmet. Det er i midlertidig ikke et problem at de sier nei. «Veldig mange har lyst til å stå på semesterprogrammet, for det er en veldig bra markedsføringsplakat». Men det kan også bli for mye av det gode. «Vi har fått tilbakemeldinger på at det er for mye som kommer fra samfunnet, og da drukner ting» forteller hun. Derfor har det blitt klart at det må retningslinjer til. Dette resulterte i forslagene som er nevnt tidligere. 

 «Vi forstår samfunnets frykt for at større arrangementer som konserter og revyer skal drukne i havet av mindre arrangementer», sier NGA. «Det er derfor fint at samfunnet fortsatt har sagt seg villig til å kunne promotere andre typer arrangementer ved forespørsel».   

Samfunnet ønsker å ha arrangementer som intimkonserter på samfunnet, da de mener det er et veldig fint tilbud, men er usikre på om de egentlig passer inn programmet. «Skal ting som samfunnet ikke har noe med å gjøre, stå på semesterprogrammet, som sier samfunnet i Ås gjør dette?» sier Ane, men understreker at ting så klart kan bli arrangert på huset. Samfunnet kan dele arrangementet og promotere det på facebook og lignende, selv om det ikke står på programmet.  

 

Kommunikasjonen ut til foreninger og medlemmer 

Ane innrømmer at kommunikasjonen ut ikke har vært så bra som den kunne vært, men at de ønsker å forbedre det. «Vi ønsker å starte opp igjen med spalte i Tuntreet, og en form for nyhetsbrev», sier hun. Det som kan bli vanskelig er å finne rett forum, og unngå å spamme ned folk. Erik Sand fra Rævne foreslår å ta i bruk TV-skjermer, slik som den som henger i bodegaen, i større grad.  

Ellers virker det som både samfunnsstyret og korene er positive til å fortsette med møter dem imellom, der det blir opplyst om saker og det åpnes for diskusjon. «Så lenge det er saker å diskutere, høres det bra ut. En gang i semesteret er kanskje passelig ofte», sier Erik. Ane mener også at dette vil bli et godt tillegg til rombookingsmøtene de allerede har. Erik foreslår også at samfunnsstyret kan bli bedre kjent med foreningssjefene på en mer uformell måte. «To av kormedlemmene våre sitter i samfunnsstyret, og det har senka terskelen min veldig for å spørre om hva som skjer». NGA opplevde også møtet som veldig positivt, og at samfunnsstyret lyttet til det de hadde å si. De sier at «Det er et bra engasjement fra deres side da vi føler at de fleste konflikter vi har hatt lett kunne vært unngått med bedre kommunikasjon mellom oss og samfunnet».  Ane understreker også at de ønsker å løse det som skulle være av problemer, for både foreninger og medlemmer. En enkel e-post kan gi svar på det meste man lurer på.  

Uheldigvis finnes det få andre arenaer der man kan ta opp saker til diskusjon for ordinære medlemmer av samfunnet. «GF er en dum kanal til å diskutere store saker, eller å gi ut informasjon», sier Ane. Det foregår bare en gang i halvåret, og det er i tillegg er veldig mye annet som også foregår der. Samfunnsstyret har nå valgt å gjeninnføre et mer lavterskel forum der man kan ha debatt om saker samfunnsstyret holder på med. «På øl- og folkevalgtbodega som vi skal ha neste uke (jour.an. onsdag 13. mars, dvs. før dette havner på trykk) vil man kunne stille spørsmål til alle styrene i samfunnet. Tuntreet, NU, samfunnsstyret og UKA». Dette har vært praktisert tidligere, men da det visstnok ble mye krangel har det ikke vært gjennomført på en stund. Forhåpentligvis vil det nå kunne skape engasjement og gi mulighet til debatt, men i ordentlige former.  

Å se at ting man stemmer over på GF vil ha innvirkninger fremover i tid er noe som spesielt har kommet til syne i denne saken. Det er ikke alltid lett å vite hvordan ting vil bli i praksis, og når det blir tatt avgjørelser innad i styret som medlemmer er uenige i, er det godt å vite at det både er noen som sier ifra, og at samfunnsstyret er villig til å møte dem og løse saken. Samspillet mellom styret og medlemmer er viktig, og at det tas initiativ til å bedre kommunikasjon vil forhåpentligvis ha positive følger. Det nærmer seg vårens GF, og selv om arbeidsprogrammet ikke kan gjøres noe med før til høsten, vil det uansett være nyttig å få med seg hva som skjer og sette seg inn i sakene.  

 

 Journalist: Guro Størdal