TT_logo svart.jpg
Journalistredaktør Julie Westergaard Karlsen og ansvarlig redaktør Jardar Lindaas Bringedal

Journalistredaktør Julie Westergaard Karlsen og ansvarlig redaktør Jardar Lindaas Bringedal

Tuntreet er en studentavis ved Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet (NMBU) og et organ for Studentsamfunnet i Ås. Tuntreet kommer ut hver tredje uke i semestrene på papir, og ellers på nett.

Kontaktpersoner i redaksjonen: 
Ansvarlig redaktør: Jardar Lindaas Bringedal
tlf: 97 41 72 05
Journalistredaktør: Julie Westergaard Karlsen
tlf: 40 10 38 86

Fotoansvarlig: Sunniva Buvarp Schmitz
Layoutansvarlig: Annet Tove Græsdal Våge

Tuntreet
Postboks 1211
1432 Ås

tuntreet@samfunnetiaas.no

Har du noen spørsmål eller ønsker du å ta kontakt med oss, så fyll ut skjemaet nedenfor eller send mail til tuntreet@samfunnetiaas.no

 

Navn *
Navn