Halvor Ekeland

Rotskudd: Sammenfatting av kandidatpresentasjoner til GF for effektiv lesing. 

Halvor Ekeland
Rotskudd: Sammenfatting av kandidatpresentasjoner til GF for effektiv lesing. 

Rotskudd: Sammenfatting av kandidatpresentasjoner til GF for effektiv lesing. 

Rotskudd.jpg

Ærede Generalforsamling! 

Mitt navn er Torvald Tora Johannessen. Jeg har følt meg som 21-åring i flere år nå og studerer enten økonomi og administrasjon eller industriell økonomi på det året som gir maksimal sjøltillit og tid til store, arbeidstunge og ikke minst synlige verv. Jeg ønsker herved å stille til valg som hva enn GF har av ledige sjefsverv i kveld. Får jeg ikke det ene så tar jeg det andre. 

Jeg vokste opp som den mest karrierebevisste i min søskenflokk på en gård lokalisert i nærheten av ulvesona. Oppveksten på gård har lært meg verdien av langvarig hardt arbeid for luselønn, og denne egenskapen ser jeg på som svært viktig i arbeidet med ethvert sjefsverv på Samfunnet. 

Allerede fra ung alder var jeg aktiv i det lokale BU-laget, med lederverv for fylkeslaget i ett år. Her lærte jeg blant annet å herde levra mi og å kaste mjølkespann veldig langt. Dessuten har jeg drevet med en eller annen lagidrett som gjør meg til et samarbeidsvillig og pålitelig styremedlem. I et styre er jeg den som jobber målretta med fokuspunkter og som regel har en plan. Etter endt videregående skole og våronn bar det i vei til førstegangstjeneste i Nord-Norge en plass. Her lærte jeg hva samhold er og hva det vil si å følge ordre. 

Jeg var aldri tvil om at jeg skulle gå på Ås, stedet jeg tross alt blei unnfanga. Allerede første høsten tok jeg ansvar som aspirant/hakkekylling i minst éi forening og som relativt aktivt medlem i en komité på Samfunnet. Her kom min agrart utvikla sans for dugnadsarbeid til sin fulle rett og jeg så meg snart som en sentral medarbeider i komiteen. Dette har jeg virkelig kompetanse på! 

Nå føler jeg Samfunnet har gitt meg nok, og at det er på tide å gi noe tilbake. Jeg sier det igjen: Nå føler jeg at Samfunnet har gitt meg nok, og at det er på tide å gi noe tilbake. Som sjef for et eller annet vil jeg vise hva det vil si å jobbe hardt og målstyrt, ha fokus, utøve makt og trenge mye oppmerksomhet. Jeg ønsker å vise meg tilliten verdig. Jeg håper GF er enig. Og husk: The Hill Spirit must og on! 

Godt valg 
‘n Thorvald Tora 

Skribent: Thor Einar Møller.