Halvor Ekeland

TT-Tabu: Kroppspress

Halvor Ekeland
TT-Tabu: Kroppspress

TT TABU: KROPPSPRESS 

selvbilde.png
I dagens samfunn blir man bombardert med bilder og meninger fra alle kanter og vinkler, enten man vil det eller ei. Dette kan hos mange føre til kroppspress, og selv om det er vanlig å oppleve blir det fortsatt ansett som tabu å snakke om. 

Hvem kjenner kroppspresset? 

kjønn hva identifiserer du deg som.png

I et forsøk på å starte samtalen med studentene på Ås lagde vi en undersøkelse som vi delte på Facebook, og resultatene viser at en god del merker effektene av kroppspress. Av de 74 svara vi fikk var over 2/3 fra kvinner, og godt over halvparten var mellom 21 og 23 år. Vi har derfor ikke den største og mest varierte målgruppa, men trendene blant studentene er likevel klare nok til å se. Det er nemlig et klart flertall som har følt på dette presset, hele 72,6% svarer at de har opplevd det før. Hvor merkbart er det? 

hvor ofte føler du kroppspress.png

Selvfølgelig er det en forskjell på å tenke dag inn og dag ut at man aldri kommer til å se bra nok ut, og å ha overhørt en stygg kommentar om seg selv for fem år sida. «Heldigvis» oppgir «bare» rett over 10% av deltagerne at kroppspress er noe de kjenner på ofte, mens flesteparten kun legger merke til det av og til. 

Ulike folk har ulike erfaringer, og ikke alle tar seg like nær av andres synspunkter. På en skala fra en til ti ble studentene bedt om å rangere hvor stor påvirkningskraft kroppspresset har på selvbildet, hvor en er «jeg er lite plaga» og ti er «jeg er veldig plaga». Det kan nesten anses som en hyggelig overraskelse at 54,1% svarte tre eller lavere, men det betyr likevel at for drøye halvparten er dette presset noe som har en relativt stor innvirkning på både hverdagen og selvtilliten. 

plager kroppspress deg .png

Hvor kommer presset fra? 

hvor kommer kroppspress fra.png

Da de undersøkte svarte på hvor de hovedsakelig kjente kroppspress fra, kommer det antageligvis ikke som en stor overraskelse at de fleste opplever at media, spesielt sosiale medier som Instagram, er en stor kilde til usikkerheter. For en del er familie og venner, spesielt fra ungdomsskolen og videregående, ofte et utgangspunkt for kroppspress som ikke nødvendigvis engang er klar over at de skaper det. Et annet svar som gikk igjen er «meg selv», noe som går igjen i sammenligninger. Flere studenter innrømte at det å se folk generelt i offentligheten kan kludre til selvsikkerheten, og at man ikke nødvendigvis trenger å bli fortalt noe. For mange holder det å se noen attraktive på stranda, fester, treningssenteret, til og med på gata som man begynner å sammenligne seg selv med. Det skal ofte ikke mer til enn å se en høy fyr med store muskler, eller ei tynn jente med alle de rette formene, før man tenker at man selv ikke lever opp til denne standarden. 

Svara som kanskje treffer hardest er likevel de som syvende og sist sa «absolutt alt». Det faktum at noen er ved det punktet hvor selvbildet blir påvirka såpass negativt, betyr at dette med kroppspress helt klart er et problem som bør gjøres noe med. 

Hvordan kan vi bli bedre? 

Tuntreet spurte studentene om hvilke tiltak som kan tas for å redusere kroppspress, og vi fikk mange varierende og gode forslag. Fokus på å være sunn, og ikke nødvendigvis bare tynn, var en ting som gikk igjen hos mange. Andre råd er ting som bedre markert/mindre retusjering av bilder og reklamer, ha modeller og utstillingsdukker i mer gjennomsnittlige størrelser, og å holde seg unna forbilder og influencere som får deg til å dømme deg selv etter urealistiske kriterier. For en del kan det bety å slutte å følge de som kun poster om den «perfekte sommerkroppen», for andre kan det bety å tilbringe mindre tid på sosiale medier, kanskje til og med å ta en lang pause fra det hele. 

Det første steget for å få has på presset er å starte samtalen om kroppspositivisme, å værett glad i seg selv og den fantastiske kroppen man har. Dette er ofte lettere sagt enn gjort, men ett av favorittsvara mine fra deltagerne sa at den beste motivasjonen er «å gjøre noe som får meg til å føle meg sterk, og å se i speilet og gjenta at jeg er bra nok om og om igjen. Være med flere folk som jeg er trygg på, se på alle slags forskjellige kropper og se at alle er like flotte». En annen student oppsummerte det greit: Få opp selvtilliten, du er bra nok.