Halvor Ekeland

Medstudent, stem ved valget!!!

Halvor Ekeland
Medstudent, stem ved valget!!!
bilde av folk.png

Nå er det tid for valg til kommunestyre og fylkesting! Valgdagene er 8. og 9. september, men det er allerede mulig å forhåndsstemme. Vi i Studenttingets Arbeidsutvalg oppfordrer alle studenter ved NMBU å stemme ved valget, enten det er i Ås eller i en annen kommune!

Valget i Ås
Ås er en liten kommune, så din stemme betyr noe. For 4 år siden var det 8192 personer som stemte. I SiÅs sine boliger bor det rundt 1500 studenter, og i tillegg kommer alle studentene som bor privat. At vi studenter som bor i Ås benytter stemmeretten har med andre ord veldig mye å si.

Selv de fleste studenter ikke bor her så mye lengre enn en kommunestyreperiode, har Thorvald og Tora bodd her i over 150 år. Politikken i Ås betyr ikke bare noe for deg som student, men også for fremtidige NMBU-studenter som skal bo i Ås. Hvem som styrer har noe å si, og påvirker tjenester som helsestasjon, kollektivtilbud, sentrumsutvikling og mye, mye mer.

Hva skal man stemme da?
Les partiprogrammene, finn ut hvilke lokalpolitiske saker som betyr mest for deg, engasjer deg, og møt opp på politiske arrangementer den kommende tiden:

●     Torsdag 22.aug: “Lokalpolitisk morgenkaffe” på U121 i Urbygningen

●     Mandag 26. aug: “Lokalpolitisk debatt” i Festsalen på Studentsamfunnet

●     Tirsdag 27.aug: “Lokalpolitikk på 1-2-3” i Halvors Hybel på Studentsamfunnet

●     Tirsdag 3.sep: Debatt med stortingspolitikere (med nasjonal politikk) i Festsalen på Studentsamfunnet

Du kan også bli medlem i facebookgruppa “Politikk i Ås”, der det foregår en del diskusjoner om (lokal)politiske saker.

Kryss av for en medstudent!
For at vi studenter skal bli hørt, er det viktig at vi er representert. Dette gjelder også i kommunestyret. Vi er derfor glade for at det er så mange politisk engasjerte studenter ved NMBU, der flere er på listene i Ås. Kryss gjerne av, eller gi en slenger til en medstudent!

meme om gamle folk i kommunestyret.png

Hvor, og når kan du stemme?
Forhåndsstemming på NMBU:

●     Fredag 30. august kl. 09.00 - 14.00

●     Mandag 2. september kl. 09.00 - 14.00

●     Tirsdag 3. september kl. 09.00 - 14.00

Les mer om valglokaler og åpningstider for valget i Ås her: https://www.as.kommune.no/valglokaler-og-aapningstider.493442.no.html

Husk at på valgdagen må du stemme i den kommunen du er folkeregistrert.

Godt valg!

Med vennlig hilsen Studenttingets Arbeidsutvalg v/Tord Hauge og Ane Magnussen