Halvor Ekeland

Pelsdyrgården på NMBU 

Halvor Ekeland
Pelsdyrgården på NMBU 

Pelsdyrgården på NMBU  

Pelsdyrgarden - Merete Guldhav.jpg

 

Et kort stykke unna NMBU, like ved Årungen, befinner det seg en liten forsøksgård med mink og rev. Disse dyreartene blir fort assosiert med pelsdyrnæringen, som er et nokså kontroversielt tema. Mange vil nok derfor spørre seg selv om hva disse dyrene gjør på et fremtidsretta universitet som NMBU? Svaret er noe mer fornuftig enn pelskåper; minken brukes hovedsakelig til testing av fôr til fiskenæringen.  

Forsøk godkjent av Mattilsynet 

Det sirkulerer en video av rev og mink i bur på sosiale medier som er filmet på forsøksgården til NMBU. Over tusen personer har signert på en kampanje mot forsøkene. Signaturkampanjen beskriver praksisen som unødvendig og kaller det for dyreplageri. NMBU forsvarer derimot forsøkene; de er godkjent av Mattilsynet som gjennomfører jevnlige besøk. Da Tuntreet spurte NMBU om forsøksgården ble vi invitert med inn på omvisning.  

 

Nødvendig praksis 

Ifølge kampanjen driver gården med forsøk på mink og rev for å teste kjæledyrfôr. Dette er bare delvis riktig. I forsøksbygningen befinner det seg 40 mink som i utgangspunktet brukes for å teste fôr til fisk, men også for noe hundemattesting. Teknologien er per i dag ikke god nok til at testingen kan foregå utelukkende på lab. Dette er bakgrunnen for at fiskefôret testes på gården. I tillegg til minken er det fire sølvrever på gården som ikke tilhører forsøkene. 

 

Mangler frihet 

For oss besøkende ble dyrene på gården oppfattet som friske og sunne, og de hadde god plass i burene sine. De manglet likevel friheten. En person opptatt av dyrevelferd som jeg intervjuet, forteller meg at NMBU ikke tilfredsstiller dette på gården. Personen, som ønsker å være anonym, mener at forsøkene symboliserer et hykleri: «I området rundt Årungen er det flere parker for hunder å leke ute i, mens minkene (som deres mat er testet på) må være i bur».  

Hvorvidt det er moralsk riktig å holde dyr i bur er et omstridt emne, som skaper stort engasjement. For personer imot dyreholdet bør man uttale seg med korrekt fakta, og på den andre siden så kunne nok dyrene fått enda bedre leveforhold. 

Journalist: Solveig Erga
Fotograf: Merete Guldhav