Ans.Red.

Johan Stener Maagaard ny nestleiar av Studentsamfunnet i Ås

Ans.Red.
Johan Stener Maagaard ny nestleiar av Studentsamfunnet i Ås

Måndag 26. november klokka 17.00 vart det gjennomført ekstraordinær generalforsamling på Studentsamfunnet i Ås for å velje ny nestleiar etter at ingen av kandidatane fekk ordinært fleirtal på generalforsamlinga som vart gjennomført veka før.

Alle 4 kandidatane som stilte på ordinær generalforsamling stilte om att, og etter 2 valrundar kunne Johan Stener Maagaard erklærast som vinner av valet.

Johan Stener Maagaard.jpg

Ekstraordinær generalforsamling vart sist gjennomført i 2010, då på grunn av eit mistillitsforslag.

Diverre vart det ikkje servert ekstraordinær ertesuppe, men les anmeldinga av ordinær ertesuppe i Tuntreet som kjem i hyllene torsdag 29. november.