Halvor Ekeland

Ledige verv up for grabs på GF!

Halvor Ekeland
Ledige verv up for grabs på GF!

Ledige verv up for grabs på GF!

Studentsamfunnets generalforsamling også kjent som GF er dagen da de store beslutningene tas. Nye forskrifter skal bli lagt frem og diskutert og verv skal besettes. Alle medlemmer av Studentsamfunnet i Ås har stemmerett både når det gjelder forskriftene og vervene som skal besettes. 

På Samfunnets generalforsamling 19. november klokka 17.00 skal en rekke verv besettes. Vi intervjuet de som har fullført sin plikt og som nå skal tre av. 

 

 1. Hvilke verv hadde du? 

 2. Hva har vært ditt høydepunkt i dette vervet?  

 3. Er det noe du har lært som du vil ta med deg videre?  

 4. Hvordan har vervet vært med på å forme studenttilværelsen din?   

 5. Hvorfor bør folk delta aktivt i Studentsamfunnet, enten ved å delta på generalforsamlingen, eller ved å stille til valg?  

 6. Hva fikk deg til å stille til dette vervet, og hvorfor bør andre gjøre det samme?  

 

Gunnar Størseth Haarr

Gunnar Størseth Haarr

Gunnar Størseth Haarr 

 1. Redaktør for Tuntreet 

 2. Hver utgave som blir produsert er et høydepunkt i seg selv, det er veldig givende å stå der med en fersk utgave og se resultatet av jobben alle i redaksjonen har gjort. 

 3. Jeg har nok på mange måter blitt litt flinkere til å skrive, både svada og akademiske tekster. Det er mye som er overførbart, og man blir litt bevisst på å kutte ut fyll. Vervet har også gjort meg flinkere til å lese kritisk. Jeg har også blitt langt mer oppmerksom på ordenes makt. Jeg ble overrasket over hvor mye påvirkningskraft Tuntreet kan ha, og innholdet i bladet blir ofte snakket om på campus. Det er både ydmykende og givende å være med å sette dagsorden. 

 4. Jeg har blitt kjent med veldig mange mennesker og møtt mange personligheter. Det er veldig spennende å jobbe sammen med de andre styrene på huset, og jeg er imponert over nivået. Man lærer mye av å lytte til andre, tross alt. 

 5. Hvis man bryr seg om studentmiljøet og innser at man kan være med å legge bedre til rette for de som kommer etter oss bør man engasjere seg. Å stille til valg kan være veldig skummelt, men hvis man får tillitten til Generalforsamlingen er det også utrolig nyttig lærdom man ikke kommer til å få i noe fag på NMBU. Kompetanse fra komite- eller styrearbeid er utrolig viktig, både i arbeidslivet og andre ting man kan bidra i privat senere i livet. 

 6. Jeg stilte fordi jeg syns det var utrolig gøy å være med å lage Tuntreet, det er en veldig hyggelig gjeng man jobber med og fordi jeg mente jeg hadde noe å bidra med. Andre bør stille fordi det fremdeles er en veldig hyggelig og kompetent gjeng som jobber i Tuntreet og det er utrolig spennende å jobbe bak kulissene med noe som er mye større enn deg selv. Jardar, som blir ansvarlig redaktør etter jul, er en kjernekar som det garantert blir hyggelig å jobbe sammen med!  

 

 

Margrethe Espen

Margrethe Espen

Margrethe Espen  

 1. Administrasjonssjef Studentsamfunnet 

 2. Gjennom omstrukturering har vi fått til å optimalisere Studentsamfunnet. Blant annet har komiteer blitt flyttet rundt på slik at vi skal kunne få best mulig nytte av hvert ledd. 

 3. Jeg har lært masse, Studentsamfunnet er en stor og kompleks organisasjon, så læringskurven har vært bratt, men givende. Jeg har også blitt flinkere til å kople av i en hektisk hverdag. 

 4. Vervet byr på mange trivelige stunder på Samfunnet og med folk. Det er alltid en epost å svare på og noe man kan gjøre istedenfor studier. Det har beriket studenttilværelsen med masse nye kjente. 

 5. Fordi det er en unik mulighet mens man enda er ung og student til å engasjere seg! Nettverksbygging, opplevelser og erfaringer som man vil ha nytte og glede av resten av livet. 

 6. Engasjer deg – det er verdt det! 

Lars Wisth Kolltveit

Lars Wisth Kolltveit

Lars Wisth Kolltveit 

 1. Konsertsjef Studentsamfunnet. Jeg har hovedansvaret for konsertene som skjer på Studentsamfunnet. I konsertblokkene er det komiteene Lys, Lyd, Booking, Artist og Disco. 

 2. Det er 2 svar på dette spørsmålet, det ene er på hvilke ting som har vært kulest av arrangementer på Studentsamfunnet og det andre er hvordan jeg har opplevde vervet.  
   
  Kuleste arrangementene er definitivt to semesterkickoffer som har vært utsolgt. Det som er det beste jeg har opplevd er samholdet med resten av gjengen i styret. Muligheten til å drive en såpass stor bedrift som Studentsamfunnet faktisk er. Det er også utrolig kult å samarbeide med resten av organisasjonen, KS’er og andre organer (UKA, TT, NU).  

 3. Jeg har lært mye rundt det å være en leder, hvordan jeg selv er som leder og mye rundt det å drive en stor bedrift. Ved å sitte i SS har vi fått muligheten til å ta faget AOS234, Studenter i ledelse. Her lærte jeg mer om ledelseteori, og mer om meg selv som leder. Veldig synd at NMBU har valgt å legge ned dette faget.  
   
  Har nok også blitt mye bedre til å samarbeide med folk jeg ikke kjente fra før. Dette er en egenskap man virkelig får bruk for i vervet.  

 4. Det er jo helt sikkert at det har tatt mye tid å sitte i Samfunnsstyret, men ikke så mye at det har gått nevneverdig utover skolen. Min teori er at du blir vesentlig mer effektiv når man har mye å gjøre, selv om det kan gå mye tid til å prate med folk når man sitter på Studentsamfunnet. Kalenderen har blitt mer strukturert, noe som kanskje kan vise at jeg har blitt bedre på planlegging.  

 5. Ved å ikke delta på GF mister man en stor mulighet til å si hva man mener om hvem som skal drive Studentsamfunnet, UKA, NU og TT videre. Ved å dra på GF får man også en innføring i hva som har skjedd i kulissene på Studentsamfunnet. For mange er Studentsamfunnet kun festkvelder, men det skjer veldig mye i bakgrunnen, som man ikke ser på onsdag og fredag. 
   
  Ved å stille på GF kan man virkelig få frem det man ønsker for organisasjonen, og hvis man får et år som jeg har hatt, blir det virkelig et av de beste.  

 6. Jeg hadde tidligere sittet som KSlyd på Studentamfunnet og var allerede litt inne i organisasjonen. Dette gjorde at jeg ville jobbe videre med Studentsamfunnet, men gjerne ha litt mer ansvar og beslutningsmulighet. Jeg synes også at Studentsamfunnet har en veldig spennende historie, og ønsket veldig å videreføre denne.  
   
  Andre bør gjøre det samme fordi det er fantastisk moro, masse ledelseserfaring og veldig kult å jobbe med konserter og komiteene.  

 

 

Runa Tunheim

Runa Tunheim

Runa Tunheim 

 1. Arrangementssjef 

 2. Det har vært artig å planlegge semesterprogrammet. Stas å være med på hele prosessen fra å planlegge og ta avgjørelser bak lukkede dører sammen med komiteen og styret – til å se hva som faktisk faller i smak. Når treffer vi ei nerve? Vi har tidvis blitt overrumplet. For eksempel det gode oppmøtet på flørtekurset, som det må nevnes at ikke er vår stolteste booking. Dessuten skal årets førsteklassinger ha skryt for å være sjeldent ivrige på å både engasjere seg frivillig og å møte opp på ting. Da er det gøy å arrangere. Mitt stolteste øyeblikk i vervperioden er å ha fått rap-artist Per Skranglebein til å samarbeide med hallinggruppa FRIKAR. 

 3.  At almanakk er gull verdt. Jeg har også lært at det meste en vil her i livet får en til om en vil det nok! En må bare tro på det! 

 4.  Det beriker så definitivt studenttilværelsen. Hver dag møter en masse flotte mennesker som bidrar til liv og leven her på Ås. Det inspirerer. Det har gitt og det har tatt. Det har gitt flotte bekjentskaper, viktige erfaringer og mye mye moro. Det har tatt tid, nattesøvn og kanskje gått bittelitt ut over studiene, men skit au! 

 5. Det er bra å lese seg opp for framtidig karriere, men en blir ikke mindre attraktiv med litt praktisk erfaring! Vi kan lese og lese, men teori må prøves ut i praksis. Å engasjere seg i studietida er en gylden anledning for å bla skaffe seg litt organisatorisk kompetanse. Dessuten fyller det nuet med mening. 

 6. Jeg var først Arrangementsassistent, og etterhvert begynte det å demre for meg at det faktisk var helt vanlige mennesker som ble valgt inn på GF. Så da ble jeg brått gæren nok til å gi det et forsøk. Andre bør stille fordi de får muligheten til å påvirke den bobla de er i, og fordi man får sett ens tiltak og initiativ tre i kraft. Å utvide horisonten, hoppe ut i det ukjente gir viktig erfaring. Det blir hva du selv gjør det til, er du i tvil, still! 

 

Kristine Øiestad Høy

Kristine Øiestad Høy

Kristine Øiestad Høy 

 1. Nestleder Sstudentsamfunnet 

 2. Mestringsfølelsen en får av alt det givende arbeidet. Det har også vært fint å sitte i et styre hvor en alltid har folk rundt en som er støttende og forståelsesfulle. Du er aldri alene. 

 3. Man lærer utrolig mye om organisasjonsarbeid, og de ulike strukturene i organisasjonen. I tillegg blr man veldig trygg på seg selv og hva slags ledertype man er. Man lærer også hvordan man fungerer i en gruppe, og hvilken rolle en trives med å ha. 

 4.  Det har vært med på å gi en god struktur til hverdagen og vært noe som er gøy og utfordrende å bruke fritiden på. Det tar en del tid, men det er absolutt verdt det! 

 5. Først og fremst er det viktig å fylle tiden med andre ting enn studie. I tillegg er det givende å få lov til å være med å utvikle fritidstilbudet til studentene. Man får også et flott nettverk av å engasjere seg og man føler seg veldig inkludert. 

 6. Jeg stilte som nestleder fordi jeg ønsket å ha en mer sentral rolle i forbindelse med festavikling på huset, og få være med på å utvikle de aktuelle komiteene til å bli enda bedre. I tillegg spilte det sosiale en stor rolle, noe som jeg har hatt mye glede av både i styresammenheng og med mine flotte KSer. 

 

Lisa Hoff Strøm

Lisa Hoff Strøm

Lisa Hoff Strøm 

 1. Karrieredagsansvarlig i Næringslivsutvalget (NU). Som Karrieredagsansvarlig i Næringslivsutvalget har man hovedansvar for å arrangere Karrieredagen med påfølgende kveldsbankett som består av teambuilding, middag og underholdning. Dette vervet innebærer mye koordinering og tilrettelegging for både bedrifter og studenter. Som sittende i Næringslivsutvalget har man et tett samarbeid med resten av styret som blant annet hjelper til med å dra Karrieredagen i land. En tar også stilling til deres saker gjennom året. 

 2. Det må nok være å se alt komme på plass de siste dagene etter så lang tid med planlegging og hardt arbeid. I tillegg få høre hvilken effekt det har og i ettertid høre om studenter som har fått kontakter og jobbtilbud etter Karrieredagen. Det er også en stor bonus å få sitte på kontorfløya med resten av NU, UKA, Samfunnsstyret og Tuntreet, og få lov til å være en del av en så herlig og engasjert gjeng! 

 3. Jeg har lært utrolig mye om styrearbeid, og hvordan man skal fungere i team. Både hvordan andre mennesker mottar informasjon men også hvordan jeg selv håndterer ulike situasjoner. Gjennomførelsen av et så stort prosjekt gir et enormt innblikk i prosjektarbeid, samarbeid og koordinering. Det har vært lærerikt å kommunisere så tett med bedriftene, når man vanligvis føler at terskelen for å ta kontakt med disse er ganske høy.  

 4. Det å være en del av de folkevalgte som sitter på Samfunnet har gitt meg muligheter jeg aldri ville vært foruten. Har knyttet utallige vennskap og det gjør mye med frivillighetsånden å engasjere seg på et slikt nivå. Året mitt uten dette vervet hadde vært sørgelig i forhold.  

 5. Fordi vi alle trenger å tre litt ut av komfortsonen og gi oss selv nye utfordringer. Det er fantastisk gøy å engasjere seg frivillig og å utrette noe så stort for andre mennesker. Å jobbe sammen i et styre med mennesker du aldri har jobbet med tidligere bidrar til stor personlig utvikling, og gjør at du skaper gode relasjoner gjennom profesjonalitet og samarbeidsvillighet. 

 6. Det bunner vel først og fremst i gleden i å bidra som frivillig på Samfunnet, kombinert med lysten på en større utfordring var nok det som gjorde at jeg stilte til valg. Jeg hadde også troen på at jeg kunne utvikle Karrieredagen til å bli enda større og enda bedre. 
  Hvis du ønsker å ha et verv som du kan bruke videre som jobbsøker anbefaler jeg deg å søke som Karrieredagsansvarlig. Du har gode muligheter for nettverksbygging da du har daglig mailkontakt med over 60 bedrifter over en lang periode. Du kommer til å lære masse om deg selv og få styreerfaring som er gull verdt å ta med seg videre. 

 

Erlend Kvamme

Erlend Kvamme

Erlend Kvamme 

 1. Markedsføringsansvarlig Næringslivsutvalget (NU) 

 2. Noe av høydepunktene ved dette vervet har vært å møte utrolig mange nye folk fra alle hold og utviklingen Næringslivsutvalget har hatt den siste tiden.    

 3. Vervet som markedsføringsansvarlig har vært utrolig lærerikt og givende. Man får blant annet viktig erfaring fra det å jobbe sammen i team, kommunisere på et profesjonelt nivå med næringslivet og videreutvikle kompetansen innen sentral programvare. Dette er noe man absolutt vil dra nytte av senere i livet.  

 4. Vervet har betydd mye for min studenttilværelse. Det sosiale samholdet på Studentsamfunnet som følger med vervet og alle de nye menneskene man møter, har bare vært en positiv opplevelse. Samtidig ble jeg også flinkere til å strukturere min hverdag ettersom nye arbeidsoppgaver og skolegangen skulle gå opp i opp.   

 5. Studentsamfunnet er bygget, driftet og for studenter. For at Studentsamfunnet skal forbli det det er i dag og fortsette å utvikle seg, trengs det engasjerte studenter som møter opp, tar på seg verv og bidrar til huset.  

 6. Jeg stilte fordi jeg hovedsakelig ønsket å bidra til Studentsamfunnet, men også for å komme i kontakt med bedrifter, få god erfaring som jeg kan ta med meg videre i jobbsammenheng og ikke minst bli en del av det sosiale miljøet på Studentsamfunnet.    
  Jeg vil anbefale andre å stille til valg som markedsføringsansvarlig i NU på det sterkeste. Vervet er veldig variert, og man kan i stor grad sette sitt eget preg på hvordan NU skal fremstå utad. Man kommer i kontakt med næringslivet og får utrolig god erfaring med det å sitte i et styret som er god erfaring å ta med seg videre. I tillegg vil det sosiale som følger med vervet bidra til å gjøre din tid her på NMBU enda bedre. 

 

 

46503870_300382827245177_6809502096111435776_n.png

Morten Gillerhaugen 

 1. Leder Næringslivsutvalget (NU) 

 2. Hvis det å jobbe sammen i et styre gjennom et helt år kan kalles for bare et høydepunkt må det bli det. Sammen har NU planlagt og gjennomført Næringslivsdagen og Karrieredagen. Og jeg er stolt av hvordan vi har utviklet Næringslivsutvalget det siste året.  

 3. Som folkevalgt får man delta i så mange nye ting, som man ikke hadde vært med på ellers. Man lærer så utrolig mye om seg selv, gjennom mange ulike situasjoner man kommer opp i.  

 4. Fått mange nye venner og bekjentskap som jeg ikke ville ha fått ellers. 

 5. Du lærer så mye om deg selv, Studentsamfunnet og alle du jobber sammen med. Ved å ta på seg ansvar lærer man så mye mer om seg selv, enn hvis man ikke tar steget å tørr! 

 6. Jeg har tidligere engasjert meg i komité og som funksjonær, men hadde lyst til å engasjere meg enda mer på Studentsamfunnet. Jeg følte at det var tid for at jeg skulle ta steget til å stille på GF. Jeg vil anbefale alle som føler at de har mer å gi til Studentsamfunnet, og har lyst, til å bidra til å stille på GF.   

Alexandra Østreng

Alexandra Østreng

Alexandra Østreng 

 1. Administrasjonsansvarlig Næringslivsutvalget (NU). 

 2. Gjennomføringen av Karrieredagen 2018 i samarbeid med resten av styret var veldig, veldig gøy, og er absolutt et av høydepunktene gjennom min tid i Næringslivsutvalget.  

 3. Jeg har lært veldig mye om meg selv, og lært bedre hvordan man samarbeider og jobber i et styre. Jeg har også blitt bedre på å planlegge hverdagen min og disponere tid, egenskaper som kommer godt med i enhver situasjon.  

 4. Jeg har blitt kjent med veldig mange gjennom mitt engasjement i på Studentsamfunnet, og fått være med på mye gøy. Det har absolutt formet min studiehverdag at jeg er engasjert på Studentsamfunnet, og jeg tror det har gitt meg mange bekjentskaper, venner og muligheter jeg ikke hadde fått ellers.  

 5. Først og fremst er det veldig gøy å være engasjert, og man blir kjent med mange man muligens ellers ikke hadde blitt kjent med. Jeg tror også at man ved å engasjere seg lærer mye om seg selv, og man får et unikt innblikk i alt som skjer på Studentsamfunnet i Ås. Man får også muligheten til å påvirke ting som skjer på Studentsamfunnet i større grad.  

 6. Jeg hadde tid og overskudd til det, og ikke minst veldig lyst. Det å være administrasjonsansvarlig i Næringslivsutvalget har vært veldig gøy, og jeg har lært mye. Som administrasjonsansvarlig har man blant annet ansvaret for koordinering av linjeforeninger på NMBU, en utrolig spennende oppgave hvor man blir kjent med mye dyktige mennesker fra alle mulige ulike studieretninger. Man sitter også som styremedlem i NU, og er med på gjennomføring og planlegging av alle arrangement som NU arrangerer forøvrig. Man får rett og slett erfaring innenfor utrolig mye forskjellig, fra å arrangere små seminarer for linjeforeninger til gjennomføringen av store arrangementer som Karrieredagen. 
   
  Så hvis man har tid og lyst, anbefaler jeg absolutt at man skal stille til valg på Studentsamfunnets generalforsamling! Du kommer ikke til å angre!  

 

 

 

Adrian Li Vigni Skistad

Adrian Li Vigni Skistad

Adrian Li Vigni Skistad 

 1. Valgnemnda 

 2. Å se folk engasjere seg i studentsamfunnet 

 3. Viktigheten av dugnadsarbeid 

 4. Man blir kjent med mange nye, flinke menensker 

 5. Ås trenger studentene, og studentene trenger at noe skjer i hverdagen og helger. Det ville vært helt jævlig å studere ved NMBU uten Studentsamfunnet, og Studentsamfunnet trenger frivillige som bidrar til å drive huset. 

 6. Fordi jeg ønsket å få folk til å stille til verv, slik at studentene kan fortsette å ha det gøy i studietiden. 

 

Og dersom du ikke har planer om å stille så bør du fortsatt delta. Det blir fantastisk ertesuppe, og en god mulighet til å ha en mening om hvilke retning studenttilbudet vårt skal gå i.  

  

Til alle dem som går av, vil vi si tusen takk for den formidable innsatsen, og masse lykke til videre.