Halvor Ekeland

Kjemper for studentenes rettigheter 

Halvor Ekeland
Kjemper for studentenes rettigheter 

Kjemper for studentenes rettigheter 

sbs-3.jpg

Studentombud Martin Gautestad Jakobsen skal sikre rettssikkerheten til studentene ved NMBU. Han er utdannet jurist, uavhengig av universitet og har førstehånds erfaring med studentlivet på Ås 

Tidligere advokat fra indre Østfold 
I kjelleren på Urbygningen, så nære universitetets røtter det er mulig å komme, har vårt nyansatte studentombud kontor. «På Høyskolen i Østfold har jeg ikke fått kontor engang, så dette er bedre», smiler Martin Gautestad Jakobsen. Den joviale østfoldingen har tredagers skjeggstubber, moteriktige briller og en skjorte i klassisk NMBU-grønn. 

Martin er utdannet jurist fra Bergen og har jobbet som advokat i fem år før han søkte på stillingen som studentombud. Han tror at erfaringen med klientbehandlingen i rettsaker vil være nyttig når han skal veilede studenter. Han har ført vanskelige saker der det har vært viktig å ta godt vare på klienten underveis. 

  • Å jobbe som advokat er en livsstil og kombineres dårlig med familieliv. Når man får familie, må man stikke fingeren i jorda og finne på noe annet.  

Han har tidligere jobbet i studieadministrasjonen på juridisk fakultet i Bergen, og forteller at han savnet universitetsmiljøet. Han var ikke i tvil om at han skulle søke jobben, siden den både var på et universitet og lettere lot seg kombinere med familieliv. 

  • Erfaringen fra studieadministrasjonen, kombinert med mitt vinnende vesen, var grunnen til at jeg fikk jobben! 

Dreven jurist og uavhengig av NMBU 

Studieveileder, helsesøster, studentprest, studentråd, studentting og studieutvalg. Organene som skal ivareta studentenes ve og vel er mange, men hva er studentombudets nisje? 

  • Jeg er uavhengig av NMBU, jeg kan ikke instrueres. Også har jeg juridisk kompetanse. De to punktene oppsummerer vel min nisje. 

Hvis man for eksempel sammenligner student ombudet med studieveiledere, trenger han ikke forholde seg til saksbehandlingsrutiner. Ingen på NMBU kan fortelle ham hva han skal mene, og i motsetning til studieveilederen kan han mye jus. Det er viktig for Martin å understreke at NMBU kun har arbeidsgiveransvar for han, de kan ikke si noe om hva han skal gjøre. 

Studentombudet er i hovedsak en rådgiver for studentene, og gi dem veiledning i sine rettigheter og plikter. Mange av disse rettighetene og pliktene er nedfelt i lover, som «Universitets- og høyskoleloven», og i forskrifter som kun gjelder NMBU (søk «NMBU» på lovdata).  

Ut i fra disse og andre lover skal han ivareta studentenes rettssikkerhet, og følge opp om en urett blir begått mot studentene. Selv om han ikke engang har jobbet i to måneder, har det kommet en del saker, kan Martin fortelle. Aktuelt i disse dager er utgåtte sensurfrister etter eksamenene i desember. Noen studenter som kjenner seg igjen? 

  • Universitetsstyret har faktisk vedtatt at sensurfristene ikke trenger å overholdes! 

Andre saker et studentombud typisk får er saker hvor det er en konflikt mellom student og emneansvarlig eller veileder. Her er det viktig at studentombudet har taushetsplikt og er uavhengig av fakultet, siden studenter kan føle at en konflikt med emneansvarlig kan gå utover karakterer. På NMBU er ofte emneansvarlig eneste sensor. 

Det fattes mange vedtak på et universitet, så klagesaker vil også være vanlige tror Martin. I tillegg har studentombudet en spesiell rolle i varslingssaker, særlig de som dreier seg om generell eller seksuell trakassering, samt diskriminering. 

Veileder studenter og tilrettelegger møter 

  • Det er studentene som eier saken, jeg kan hverken være deres talsperson eller advokat. 

Uansett hva saken gjelder kan jeg ikke drive saken framover, det må studenten gjøre, sier Martin. Han legger vekt på at han skal rådgi og støtte studenten, og forsikre den om hvilke rettigheter hun eller han har. Det han også kan gjøre, er å legge til rette for et møte mellom studenten og den eller de konflikten retter seg mot.  

  • Vi prøver å løse saken på lavest mulig nivå. 

I spesielt alvorlige saker, som varslingssaker, vil han først være en samtalepartner for studenten, og vurdere om episoden bør varsles i det hele tatt. Deretter vil han veilede studenten om hvem som skal varsles, og hvordan det bør skje. En varslingssak kan ta mye tid og energi, så hans jobb er å forberede studenten på dette, og gjøre dem trygge på saksgangen. I ytterste konsekvens, om det skulle bli politianmeldelse, vil han hjelpe til å ta kontakt med politi og anbefale en bistandsadvokat. 

  • For å understreke viktigheten i alvorlige varslingssaker kan jeg rapportere dirkete til rektor og universitetsstyret. 

Rykker ut i ombudsbilen 

Stillingen som studentombud er et samarbeid mellom NMBU og Høyskolen i Østfold, til sammen fire campuser. Martin er geografisk fleksibel, og om studenter tar kontakt, vil han ganske raskt kunne rykke ut i sin studentombudsbil for å møte dem.  

  • Foreløpig har jeg ingen faste møtetidspunkter, jeg må finne ut hva som fungerer. 

På UiO har de hatt studentombud siden 2013, men Martin mener likevel at NMBU er på forskudd med ordningen, siden det ikke er lovpålagt ennå. På NMBU har denne stillingen vært drevet frem av studentene selv, med studentdemokratiet og AU i spissen. På NTNU er studentombudet på snapchat, men Martin kan forsikre oss om at slikt fjas blir det ikke her.  

Avslutningsvis kan Martin fortelle at han har et godt forhold til NMBU fra før. Han kjenner mange som har studert her, har vært på UKA og mener han stiller godt rustet til å møte tradisjoner og foreningsliv ved Agrarmetropolen. 

  • Jeg har overnattet på Hankattloftet, og etter det kan ingenting overraske meg lenger! 

Kontaktinfo: studentombud@nmbu.no. Får kanskje egen nettside og facebook-side etter hvert 

Journalist: Hauk Liebe 
Fotograf: Sunniva Buvarp Schmitz