Halvor Ekeland

Ny utvikling i flyktningkrisen på NMBU 

Halvor Ekeland
Ny utvikling i flyktningkrisen på NMBU 

RealTek melder nå at TF-kvartalets rehabilitering kan se ut til å nærme seg slutten. Flyktningkrisen som har rammet NMBU det siste året kan dermed se ut til å løse seg, og Realfagsflyktningene kan endelig vende hjem. 

 

Det var i juni 2017 at selve krisen oppstod. Da ble deler av TF-kvartalet okkupert av flere byggerelaterte grupperinger, for å berge bygget fra 60-tallet fra ytterlig forfall. Mens forskere og lærere ble relokalisert i andre bygg, ble RealTek-studentene drevet på flukt.  

 

Uutholdelige tilstander 

Okkupantene stengte av det sørvendte bygget av TF-kvartalet og grensegjerder ble etablert rundt det muggbelagte realfagsbygget. Fortvilte studenter kunne ikke lengre spise lunsj i sin slitne, men kjært brukte kantine. Den store konsentrasjonen av kantineflyktninger har gitt uutholdelige tilstander ved lunsjtider i kantina på Sørhellinga, slik et leserinnlegg i Tuntreet kunne beskrive i vår. Grunnet renoveringen mistet også mange studenter sitt faste lesested i kjelleren på TF og Studentsamfunnet ble derfor etablert som et mottakssenter for realfagsflyktningene. Grunnet for enkel tilgang til rusmidler ved Studentsamfunnet, oppstod det imidlertid raskt problemer for studentene å oppfylle sitt daglige lesebehov. Det er også grunn til å tro at nå som UKA i Ås står på døren, kan returneringsarbeidet imidlertid bli vanskeligere, nå som studentene er ønsket tilbake av Realtek-ledelsen. 

 

Tilbaketrekning 

Lærere og forskere er blitt observert bærende på flyttelass inn i det oppgraderte bygget og trolig i løpet av september vil flykningene som har spredt seg over hele campus kunne returnere til sitt hjemsted. Det renoverte realfagsbygget begynner nemlig å ta form, og en kontrollert tilbaketrekking av byggegrupperingene er ventet i nærmere fremtid. Nå som grensegjerdene fjernes er det også grunn til å tro at situasjonen skal kunne stabilisere seg igjen også ved andre bygg som er påvirket av flyktningsituasjonen. Heriblant er det grunn til å tro at Sørhellingas kantine og lesesaler vil få en etterlengtet avlastning.  

 

Antall studenter vs antall leseplasser 

Det er ikke bare renoveringen som har ført til en spredning av realfagstudentene. Institutt for matematematiske realfag og teknologi (IMT) hadde 500 studenter i 2003, mens Fakultet for realfag og teknologi (RealTek) har nå ca. 1200 studenter. Altså en solid økning, og det har ført til et økt behov for leseplasser. Noe som har ført til at studentene søker andre bygg for å finne et sted å lese. Det er imidlertid ikke bare økt studentmasse som er årsaken til det, for TF-byggene har plass til flere enn de som benytter det. Det er mange klasserom som står tilgjengelige på kveldene, og det har vært tilgang til mørke leseplasser i kjelleren. Årsaken til at folk trolig foretrekker bygg som Sørhellinga når det kommer til lesing, er at leseplassene er så godt tilrettelagt. Det er lyst, tilgang til stor kantine, og det er mange ulike typer leseplasser.   

 

Hva venter nå? 

De mørke leserommene i kjelleren er forblitt urenovert, men det er imidlertid blitt sosiale soner og ikke minst nye leseplasser i både 1, 2 og 3 etasje for studentene. Der kantina tidligere lå i første etasje er det nå blitt et presentasjonsrom, men kantineutbygget er blitt to etasjer høyere, og du finner nå en stor og flott kantine i andre og tredje etasje. Store vinduer i kantina gir fin utsikt mot Eika på Kjerringjordet. På toppen av det hele er det kommet en takterrasse med panoramautsikt.  

 

NMBU har valgt å bevare byggets tidstypiske utseende fra 60-tallet, og det har blitt tilføyd en etasje til. Dette er en teknisk etasje dekket med solcellepanel på veggene og med en produksjon på opp til 60,000 kwh. Den tekniske etasjen inneholder blant annet det nye ventilasjonssystemet for det renoverte bygget, og det loves både frisk luft og jevn temperatur.  

 

For lærerne venter det totalrenoverte kontorarealer, nye laboratorieareal, møterom, pauserom og kjøkken blant annet. De grusomme gullpersiennene som tidligere preget vinduene i TF-kvartalets kontorbygg blir forhåpentligvis erstattet med noe mindre forstyrrende. I hver etasje er det nå en farge som går igjen på noen av veggene, mens det meste er kledd i hvitt eller grånyanser. Veldig sterilt, men etter hvert som folk flytter inn blir det nok mer gjestmildt.  

 

Farvel Sørhellinga, eller… 

Med flotte nye leseplasser og grandios kantine straks ferdig kan flyktningene endelig vende tilbake til sine gamle trakter. Vel takknemlige for at andre fakulteter og Samfunnet har tatt i mot dem i denne nøden. Likevel kan det være at en del flyktninger har funnet seg hjemme på andre leseplasser enn TF og at en vil kunne føle ringvirkninger av denne krisen i flere år fremover. 

 

Faktaboks:

Omfang: 3211m2 rehabilitert og 800m2 nybygg (kantine, teknisk bygg og rømningstårn)

Kostnad: ca 134 millioner, inklusiv forprosjekt og utearealer.

Byggherre: Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

Totalentrepenør: Team Bygg entreprenørforretning AS

Arkitekt: ØKAW Arkitekter

TF Fløy 1 ble bygget på 1960-tallet av penger fra Marshallhjelpen og Kelloggs, og er bygget med intensjon om å kunne gjøres om til sykehus dersom det skulle bli en ny krig.

Tekst og foto: Kristian Haraldsen