Halvor Ekeland

Studentenes fordommer mot fakultetene

Halvor Ekeland
Studentenes fordommer mot fakultetene

Har du noen gang tenkt at folk på en studieretning er litt sånn eller slik? Vi har spurt om fordommer mot de forksejllige fakultetene, og her er hva NMBU-studentene svarte.


Biovitenskap

Fakultetet favner studiene Biologi, Husdyrvitenskap, Plantevitenskap, Animal Breeding and Genetics, Agroecology, Aquaculture og Feed Manufacturing Technology.

Handelshøyskolen

Fakultetet favner studiene Samfunnsøkonomi, Økonomi og administrasjon, Entreprenørskap og innovasjon og Filosofi.

Kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)

Fakultetet favner studiene Kjemi , Bioteknologi, Matvitenskap og ernæring, Siv. ing. - Kjemi og bioteknologi og Bioinformatikk og anvendt statistikk.

Landskap og samfunn (LANDSAM)

Fakultetet favner studiene Landskapsingeniør, By - og regionplanlegging, Landskapsarkitektur, Eiendom, Eiendomsutvikling, Folkehelsevitenskap, International Environment and Development Studies, International Relations, International Development Studies og International Environment Studies.

Miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Fakultetet favner studiene Ettårig grunnstudium, Fornybar energi, Miljø og naturressurser, Skogfag, Økologi og naturforvaltning, Naturbasert reiseliv, Naturforvaltning, Radioøkologi (Radio Ecology) og Økologi.

Realfag og teknologi (REALTEK)

Fakultetet favner studiene Geomatikk - Kart, satellitter og 3D-modellering, Byggeteknikk og arkitektur, Datavitenskap, Industriell økonomi, Maskin, prosess- og produktutvikling, Miljøfysikk og fornybar energi, Vann- og miljøteknikk, Data Science, Energi- og miljøfysikk, Lærerutdanning, Lektorutdanning i realfag, Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid/deltid og Videreutdanning for lærere.

Veterinærhøgskolen

Fakultetet favner studiene Dyrepleie og Veterinærmedisin.

Journalist: Kaja Mie Botnen
Illustratør: Lina Westermann