TT_logo svart.jpg

Tuntreet er en studentavis ved Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet (NMBU) og et organ for Studentsamfunnet i Ås. Tuntreet kommer ut hver tredje uke i semestrene på papir, og ellers på nett.

Kontaktpersoner i redaksjonen: 
Ansvarlig redaktør: Gunnar Størseth Haarr
tlf: 928 11 657
Journalistredaktør: Jardar Lindaas Bringedal
tlf: 974 17 205

Fotoansvarlig: Sunniva Buvarp Schmitz
Layoutansvarlig: Malin Sandven

Tuntreet
Postboks 1211
1432 Ås

tuntreet@samfunnetiaas.no

Har du noen spørsmål eller ønsker du å ta kontakt med oss, så fyll ut skjemaet nedenfor eller send mail til tuntreet@samfunnetiaas.no

 

Navn *
Navn